modelklub Bolešiny

LETU ZDAR !!!

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Tisk

   

 

 Modelklub Bolešiny byl založen na přelomu roku

1998-1999.

Zakládající členové:

Frána Josef, Davidovič Ladislav, Misterka Bohumil,Hais Jan,

Matějka Zdeněk,Hrdina Jiří, Kříž Jaroslav, Kavka Karel,

Polák Luboš,Jamrich Milan a Máslo Milan.

 

Všem zakládajícím členům bych chtěl

touto cestou poděkovat za jejich práci

                                          Josef Frána

                                                               předseda klubu

 

 

 

       Na přelomu let 1998/99 dostal klub leteckých modelářů v Klatovech nabídku od obce Bolešiny k odkoupení pozemku v katastru obce k vybudování modelářského letiště. Do té doby Klatovští modeláři využívali zemědělské letiště s asfaltovým povrchem v Bezděkově u Klatov. Jak to již v životě chodí,část členstva byla pro zakoupení pozemku a ta druhá  s tímto záměrem nesouhlasila. Protože se nabízený pozemek  nacházel a nachází v lokalitě pro modelové létání jako stvořené,“probolešinská“ část klubu se rozhodla nabídky obce Blešiny využít,vystoupila z klatovské organizace a nechala se zaregistrovat pod novým názvem  „Modelklub SMČR č.186 Bolešiny“.

       Na odkup pozemku bylo zapotřebí finančních prostředků,kterými nově vzniklý klub nedisponoval a tak nezbylo,než mezi členy uspořádat finanční sbírku. Protože obecní úřad za dvouhektarový pozemek požadoval velmi příjemnou cenu,shromáždit potřebný obnos nebyl pro jedenáct členů nového klubu nepřekonatelný problém. Když byl pozemek převeden do vlastnictví klubu,začalo se s vyřizováním všech možných povolení,vyjádření,shánění razítek a absolvování schvalovacích řízení potřebných k vybudování modelářského letiště. Když bylo vše shromážděno a  připraveno k podání žádosti o vydání stavebního povolení,přišla z referátu životního prostředí ledová sprcha. Tento referát,na základě přehodnocení doložených skutečností, změnil své prvotní souhlasné rozhodnutí na nesouhlasné odůvodněné tvrzením,že ve zmiňované lokalitě hnízdí zákonem chráněná Koliha velká a tudíž zde nelze budovat letiště. Následovalo další nekonečné dokladování a běhání od čerta k ďáblu. Do hry vstoupil,dnes již bývalý,bolešinský starosta pan Boublík a mnoho dalších lidí z různých úřadů s jejichž velkorysou  pomocí se konečně podařilo získat stavební povolení k vybudování modelářského letiště.

         Po zaměření a vytyčení pozemku modeláři přivezli vlastní sekačky na trávu a pustili se do vysekání první vzletové a přistávací dráhy,která měla v počátcích rozměry zhruba 6x60 metrů a byla,a zůstala, situována ve směru východ-západ.  Zmiňované sekání trávy,vápnění,rovnání terénu,to vše bylo velmi častou „zábavou“ všech zakládajících členů. Veškerý materiál potřebný k budování a údržbě plácku si museli modeláři přinést z domova a nebo se na jeho pořízení,jak se říká,složit.

       První akce přinesly  první sponzory (každý kdo byl členem klubu a měl vlastní firmu se stal sponzorem automaticky) a tím i první větší částku pro větší investici. Tou byl traktor na úpravu travnaté plochy.  S větší sekačkou se zvětšila i udržovaná vzletová a přistávací dráha z původních 6 x 60 na 15 x 120 metrů,která se po dobu sezóny seká jednou v týdnu. Postupem času přibyla ještě jedna dráha ve směru severovýchod-jihozápad na jejímž konci dnes stojí klubovna, „BOUDA“, o velikosti 12  x 5 metrů, jejíž jedna polovina slouží jako zázemí s kuchyňkou,prostor k odpočinku,sklad a na druhé polovině je vybudována  zastřešená terasa. Pro chladné měsíce je bouda vybavena kamny pro vytápění, takže se tu pravidelně scházíme i zimě. Zbytek dvouhektarového pozemku je využíván pro parkování a kempování při akcích.

 

klubovna

 

 

 

     Ani na děti v klubu nezapomínáme. Je  zde vybudováno pískoviště,v loňském roce doplněné dřevěnou konstrukcí pro zavěšení tří houpaček,které děti hojně využívají. (na fotografii vlevo)

      Po celou dobu činnosti klubu funguje i kroužek mladých modelářů. Na nezájem dětí si vedoucí pan Ladislav Davidovič a Bohumil Misterka (dva „nejostřílenější“vlci v klubu) nemohou stěžovat. S trpělivostí sobě vlastní předávají své znalosti a letité zkušenosti dalším generacím. V současné době pravidelně navštěvuje kroužek 12 dětí.

       Náš klub se může pochlubit mistrem republiky. Je jím pan Ladislav Davidovič. Své triumfy získal v sedmdesátých letech v kategorii upoutaných maket a akrobatů. Ladislav nosí i titul „Mistr sportu“. V současné době se věnuje jen výrobě modelářských spalovacích motorů vlastní konstrukce,výrobě dobových replik a s „eroplány“ létá pouze rekreačně pro vlastní potěšení.

 

57

      

 

 

       Další mistr o kterém je třeba se zmínit se jmenuje Bohumil Misterka-mistr vrtulářský. Mnoho modelářů úspěšně používá na letadlech dřevěné vrtule značky BOMI Propeller či Superbomi,vznikající v dílně pana Misterky. Nutno dodat, že Bohoušovy vrtule znají modeláři po celém světě.

 

chr p1030221

 

 

      

Považuji za nutné se zmínit i o „Náčelníkovi“ panu Josefovi Fránovi, předsedovi klubu. Byl to právě on,kdo inicioval vznik Bolešinského klubu,vedl veškerá jednání s úřady,ministerstvy a různými odbory. Díky jeho vytrvalosti a odhodlání jsou Bolešinští modeláři na svém plácku „V Šašku“  zkolaudovaném jako  modelářské letiště.

 

rc show 2678

       Každoročně zde pořádáme několik modelářských setkání. Létat začínáme na akci nazvané Otevírání nebe, následuje další setkání Bolešinské polomakety, Slet historických modelů, největší akce v kalendáři RC MODEL SHOW, Ukončení prázdnin a sezonu zakončujeme Zavíráním nebe s drakiádou. Každý měsíc od března do října, probíhá jedno organizované polétání.  Přesné termíny akcí vycházejí v celorepublikovém kalendáři a jsou vždy upřesňovány na webových stránkách klubu.

   Mimo naše akce vyjíždíme podpořit kolegy modeláře na jejich akce, podílíme se na zabezpečení doprovodných programů na různých společenských akcích a do budoucna plánujeme zorganizovat vlastní Dětský den přímo u nás na letišti.

      I přesto, že je to nám k trochu „z ruky“ určitě stojí za to nás navštívit, třeba i mimo organizovaná setkání. Udržovaná travnatá plocha a příjemné prostředí, jak pro létání tak k odpočinku, určitě nikoho nezklamou.

      Současná členská základna čítá 16 aktivních členů. Jsou to lidé ze širokého okolí. Nejblíže bydlící to má na letiště asi 800 metrů,nejvzdálenější sem dojíždí až z Prahy. Co se modelového vybavení týká, je to stejné asi jako jinde. Každý má tu svou oblíbenou kategorii a tak na letišti můžete vidět od prvoválečných dvouplošných strojů přes větroně až po modely těch nejmodernějších akrobatů všech velikostí takřka vše. I u nás je vidět, jakým tempem průmyslová výroba ARF stavebnic a nedostatek času k modelaření, vytlačuje z letišť modely postavené, jak se říká „od prkénka“ a rozmanitost letového parku se omezuje na deset, dvanáct komerčně „profláklých“ typů. I přesto tu máme hrstku zapřísáhlých stavitelů, pro které by bylo potupou přijít na plac s „nějakou čínskou splácaninou“. Za všechny bych jmenoval Vaška Kasíka, který začátkem každé sezóny přichází s novým vlastnoručně postaveným strojem, z toho nejméně jednou za dva roky představí plnohodnotnou maketu propracovanou do posledního detailu. Je velká škoda, že klasická modelařina bere za své a těch, kteří si staví modely sami kvapem ubývá.

      Před nedávnem jseme si založili webové stránky http://modelklubbolesiny.cz,které se snažíme pravidelně aktualizovat i vylepšovat a vzhledem k rozmachu sociálních sítí,máme profil i na Face Booku. 

      Na podzim roku 2014 se nám za pomoci firem Serto Rašpl, Fráthem a obce Bolešiny podařilo vybudovat transformátor a zasíťovat letiště elektrickou energií. V červenci roku 2015 nám firma Airweb provedla výstavbu vrtané studny o hloubce 36m a firma Frátherm realizovala kompletní rozvody vody do klubovny a prostoru přístavku. Obě tyto akce zajišťoval sám náčelník Pepa Frána s drobnou pomocí členů klubu.